Papst Jiří a Kašparová Lada

Č.j. KSPL 27 INS 2218/2011 – B -8
Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Josef Střeštíkem v insolvenční věci
dlužníka: Papst Jiří, Majerové 532, 338 08 Zbiroh, o způsobu řešení dlužníkova úpadku, takto: I. Na majetek dlužníka Papst Jiří,Majerové 532, 338 08 Zbiroh, se prohlašuje k o n k u r s .
Č.j. KSPL 27 INS 2219/2011 – B -8
Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Josef Střeštíkem v insolvenční věci
dlužníka: Kašparová Lada, Majerové 533, 338 08 Zbiroh, o způsobu řešení dlužníkova úpadku, takto: Na majetek dlužníka Kašparová Lada, Majerové 533, 338 08 Zbiroh, se prohlašuje k o n k u r s .
Konkurs bude projednáván jako konkurs nepatrný.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz