Lija Relax

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 27.6.2013 v 9,30 hod. do č.dv. 152/1.patro v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení překumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

27.6.2013 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz