Zídková Marcela

Přezkumné jednání se odročuje z důvodu omluvy dlužnice na den 22.10.2013 ve 14:30 hod. do jednací síně č. 5/II. patro budovy A krajského soudu v Praze, Nám. Kinských 5, Praha 5.
Odročuje se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

22.10.2013 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz