Sidek Rudolf

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 5.11.2013 ve 13:00 hodin do jednací síně č. dv. 453, IV. patro, v budově Městského soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

5.11.2013 00:00:00
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz