Jíchová Jana

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 19. 12. 2013 od 9.30 hod do jednací síně č.dv. 16/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po
skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

19.12.2013 00:00:00
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz