Nosaczynská Lucie

Soud nařizuje přezkumné jednání na den 13. ledna 2014 v 10,40 hod. do jednací síně č. 5, II. patro budovy A Krajského soudu v Praze, se sídlem 150 75 Praha 5,
Náměstí Kinských 5. Prezentace bude od 10,35 hodin. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání.

Přezkumné jednání

13.1.2014 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz