Tomanová Jiřina

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na čtvrtek 30. ledna 2014 v 9:30 hod. do č. dv. 62/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň. Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po přezkumném jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

30.1.2014 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz