Ulč Vladimír

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na úterý
11. února 2014 v 12:15 hod. do jednací síně č. dv. 62/přízemí v budově Krajského soudu
v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

11.2.2014 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz