Klouček Vladimír a Kloučková Ilona

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
13.03.2014 v 9:30 hod. do jednací síně č. dv. 15/přízemí v budově Krajského soudu
v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

13.3.2014 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz