Vanucci Giorgio

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na 6. května 2014 v 14.30 hodin do jednací síně č. dv. 361, III. patro budovy Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení nařízeného přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

6.5.2014 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz