Zahradník Jiří

Soud nařizuje přezkumné jednání na den 1. července 2014 (úterý) v 10.30 hod.
do jednací síně č. 15, první patro budovy B Krajského soudu v Praze, se sídlem 150 75
Praha 5, Náměstí Kinských 5.
Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

1.7.2014 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz