Jansa Petr

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 21. května 2014 v 10:45 hod. do jednací síně číslo dveří 1 52/ I. patro v budově Městského soudu v Praze, Pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9.

Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz