O společnosti

Advokátní kancelář JUDr. Josefa Cupky vznikla v roce 1992, původně jako kancelář komerčně právní. Specializací kanceláře se stalo obchodní právo, právo směnečné, právo konkursní a také soudní vymáhání pohledávek. Postupem času se těžiště činnosti přesouvá na oblast konkursního a insolvenčního práva, a to ve všech jeho formách. Tedy kromě klíčové činnosti insolvenčních správců také na zastupování věřitelů, zpracovávání insolvenčních návrhů a zastupování jiných insolvenčních správců v insolvenčním řízení.

• V návaznosti na tuto činnost složili v prosinci roku 2009 advokáti JUDr. Josef Cupka, Mgr. Tomáš Linha, Mgr. Jan Zachariáš a Mgr. Radan Melka úspěšně zkoušku insolvenčního správce.

• Celkový počet insolvenčních a konkursních případů ukončených nebo zpracovávaných jednotlivými advokáty naší kanceláře činí již několik set. Kancelář úzce spolupracuje s jinými správci konkursních podstat a likvidátory při řešení právních otázek v jejich konkursních řízeních a likvidacích. Pobočku insolvenčních správců provozujeme také v Letohradě v Královéhradeckém kraji.

• Kromě shora uvedených členů kanceláře pracují v AK jako advokáti JUDr. Rudolf Vokoun, Csc., JUDr. Marcela Šonková a Mgr. Hana Bártová, kteří svým profesním záběrem doplňují komplexní právní servis naší kanceláře. Díky vysoce profesionálnímu a zkušenému týmu jsme schopni zajistit služby napříč celým spektrem právních odvětví. Jsme připraveni poskytnout odbornou pomoc v problematice občanského, obchodního, rodinného, směnečného, pracovního, správního a insolventního práva, dále v oblasti nemovitostí a soudního vymáhání pohledávek. Podrobnosti naleznete na našich stránkách v sekci Služby.

• Naše kancelář navíc disponuje ekonomickým a účetním oddělením pod vedením Ing. Petra Treglera s týmem asistentů. Tento fakt velmi napomáhá efektivnímu řešení případů, které vyžadují posouzení a odbornou analýzu právě z ekonomického hlediska.

• Rovněž jsme schopni poskytovat služby v německém a anglickém jazyce. Z toho vyplývá i naše připravenost zastupovat zahraniční klienty nebo zastupovat tuzemské klienty v zahraničí.

• Naším trvalým cílem je poskytování vysoce profesionálních služeb. Zakládáme si na spolehlivosti, individuální péči o klienta, korektním přístupu a dostupnosti právních služeb za seriózních finančních podmínek. Odborné znalosti a praxe našich specialistů jsou zárukou komplexního a efektivního řešení případů ze všech oblastí právní problematiky.

Obraťte se s důvěrou na naši kancelář, řešení vašeho případu se budeme věnovat s plným nasazením a zohledněním všech aspektů vedoucích k co nejlepšímu výsledku.

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz