Správní právo

Správní právo je odvětví veřejného práva. Je souborem veřejnoprávních norem, které upravují organizaci a činnost veřejné správy, vytváření administrativněprávních vztahů. Poskytujeme zastupování a poradenství při vyřizování záležitostí klienta před orgány státní správy, zejména živnostenskými úřady, stavebními úřady nebo celními úřady.

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz