Obchodní právo

Obchodní právo je významné odvětví soukromého práva, které upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. V určitém vymezeném rozsahu obchodní právo upravuje i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a některé veřejnoprávní vztahy mezi podnikatelem a státem. Nabízíme komplexní služby se zaměřením především na obchodní závazkové vztahy a právo obchodních společností a družstev.

Obchodní závazkové vztahy

• sepisování pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, apod.) 
• tvorba vzorové obchodní dokumentace  • právní úprava zajišťovacích instrumentů v obchodním právu
• vymáhání pohledávek z obchodního styku - viz. Vymáhání pohledávek

Právo obchodních společností a družstev

• zakládání obchodních společností a zajištění jejich právní agendy
• zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
• úprava právních poměrů a změn obchodních společností a družstev

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz