Mgr. Hana Bártová

Mgr. Hana Bártová se specializuje na trestní právo, právo občanské a rodinné.

Je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze, advokátní praxi vykonává od 1.1.2001. Zaměřuje se převážně na obhajobu v trestním řízení, v odvětví práva občanského a rodinného na rozvodová řízení a řízení ve věcech péče o nezletilé.

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz