JUDR.JOSEF CUPKA BYL HOSTEM VÁCLAVA MORAVCE

Dne 6. 11. 2011 byl insolvenční správce dlužníka SAZKA a.s. JUDr.Josef Cupka hostem diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. V této debatě odpovídal na otázky týkající se aktuálního stavu insolvenčního řízení a jeho předpokládaného vývoje. (Záznam pořadu můžete shlédnout pod níže uvedeným odkazem, který začíná ve 46. minutě).

PRODEJ VÍCEÚČELOVÉ OBCHODNÍ BUDOVY

Aktuality

Prodej víceúčelové obchodní budovy BREDA v Opavě

Prodej víceúčelové obchodní budovy

JUDr.Josef Cupka , advokát, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, IČO: 148 978 57, jako konkurzní správce dlužníka Breda Holding a.s. č.j. 2 K 29/2005 vyhlašuje prodej víceúčelové obchodní budovy „ BREDA v Opavě“, která je zapsaná do konkurzní podstaty dlužníka

Obchodní dům Breda byl postaven v letech 1928 a 1929 v centru města Opavy a je veden jako chráněná  kulturní památka.  Objekt se nachází  v centru města Opavy na rohu ulic Pivovarská a Náměstí republiky. V současnosti je však již přibližně 10 let nevyužívaný. Nemovitá věc je zapsaná na LV č. 227 k. ú. Opava-město. Celková užitná plocha stavby činí 10 626 m2. Z toho užitná plocha obchodů činí 6 629 m2, kanceláří 588 m2, skladování 809 m2, zázemí včetně sociálního zařízení 2 600 m2. Celková užitná plocha pronajmutelných prostorů činí 8 026 m2.  Tržní hodnota dle znaleckého posudku  55.617.000,- Kč. Veškeré informace o podmínkách účasti ve výběrovém řízení, jeho průběhu, včetně informačního memoranda, je možno získat v kanceláři insolvenčního správce na adrese Trojanova 18, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00, tel: 224253224, Mail : sekretariat@ak-cupka.cz,

Nabídka prodeje pohledávky

Nabídka prodeje pohledávky z majetkové podstaty dlužníka- Insolvenční správce dlužníka: APOKRON s.r.o.,

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu v Chomutově

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 502/8967 k pozemku p.č. 3615/2, k.ú. Chomutov I

Nabídka prodeje pohledávek

Nabídka prodeje pohledávek z majetkové podstaty dlužníka - Insolvenční správce dlužníka: iConsulting 4 Companies s.r.o.

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz